Керівництво інституту


 


Т.Ф.Вичужаніна

заст. директора інституту
з науково-технічної роботи


О.О.Скрипник

в.о. директора інституту,
зав. відділом антропогенних змін
геологічного середовища,
д-р техн. наук


П.І.Копач

заст. зав. відділу екологічних основ
технологій природокористування,
канд. техн. наук


В.Г.Андрєєв

зав. відділом екологічного нормування


Н.В.Ільченко

нач. відділу науково-
технічної інформації


Л.Б.Анісімова

зав. вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії, канд. біол. наук

 


© Інститут проблем природокористування та екології НАН України