Керівництво інститутуА.Г.Шапар
директор інституту,
чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України

 


Т.Ф.Вичужаніна
заст. директора інституту
з науково-технічної роботи


О.О.Скрипник
заст. директора інституту
з наукової роботи,
зав. відділу антропогенних змін
геологічного середовища,
д-р техн. наук

О.В.Міхєєв

учений секретар інституту, д-р біол. наук

 

 

 

 


П.І.Копач
заст. зав. відділу екологічних основ
технологій природокористування,
канд. техн. наук


М.А.Ємець
зав. відділу екологічного нормування,
канд. техн. наук

Н.В.Ільченко

нач. відділу науково-

технічної інформації

Л.Б.Анісімова

зав. вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії, канд. біол. наук

 

 

 

 

 


© Інститут проблем природокористування та екології НАН України