Національна академія наук України

Відділення наук про Землю НАН України

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Придніпровський науковий центр НАН і МОН молодьспорт України

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Національна металургійна академія України

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

VI міжнародної молодіжної наукової конференції

«Довкілля-ХХІ»

 

 


 

 

 

Національна академія наук України, Відділення наук про Землю НАН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Придніпровський науковий центр НАН України і МОН молодьспорту України, Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Національна металургійна академія України провели 10-11 жовтня 2012 р. на базі Інституту чергову VI міжнародну молодіжну наукову конференцію «Довкілля-ХХІ».

Державна реєстрація конференції в УкрІНТЕІ за № 234 від 14.03.2012 р.

На конференцію були заявлені близько 70 тез доповідей молодих вчених і спеціалістів установ і організацій різних регіонів.

На конференції були розглянуті актуальні питання переходу регіонів до сталого розвитку, екомоніторингу, екологічної та техногенної безпеки, екологічного виховання та освіти, громадського руху за перехід до сталого розвитку.

Сучасні та прогнозовані досягнення науки і техніки, як показує аналіз розглянутих на конференції доповідей, дозволяють зробити висновок про те, що проблеми збереження і відновлення довкілля у широкому плані можуть бути вирішені лише за умов переходу суспільства на принципи сталого розвитку при спільній, послідовній і заінтересованій участі усіх верств населення. Найважливішу роль при прийнятті таких рішень набуває громадська думка, оскільки мета цього розвитку повинна збігатися як з інтересами суспільства, так і кожної людини.

Учасники конференції з задоволенням сприйняли наукові повідомлення стосовно результатів досліджень з вищеозначених питань. Зокрема, важливою у вирішенні нагальної проблеми збереження і відновлення неповторної природи України, покращення здоров'я населення, підвищення економічної потужності держави була доповідь директора Інституту чл.-кор. НАН України А.Г. Шапара стосовно переводу басейну р. Дніпро до сталого функціонування. Значний науковий і практичний інтерес представляють доповіді молодих науковців цього Інституту та інших установ і організацій з різних аспектів переходу регіонів до сталого розвитку, оцінки рівня техногенного навантаження територій і підтримки екобезпеки техногенних родовищ, еконормування та прогнозування комбінованого впливу антропогенних факторів, підготовки наукових та інженерних кадрів екологічної спеціалізації, інші.

В той же час учасники конференції відзначають послаблення інтересу з боку владних структур до створення умов для наукового зростання молодих спеціалістів, надання їм підтримки у працевлаштуванні за фахом, впровадженні результатів своїх досліджень, участі у наукових заходах (про що свідчить відсутність деяких авторів заявлених доповідей на конференції), тощо.

 

Учасники конференції рекомендують:

 

1.            Молодіжним структурам усіх рівнів:

- активно підтримувати і включатись у процеси переходу країни на засади сталого розвитку, які забезпечують збалансованість гуманістичного, соціального, економічного та екорозвитку країни;

- прийняти участь у обговорюванні і пошуку шляхів вирішення проблеми переводу басейну р. Дніпро до сталого функціонування, що започатковано у відповідних дослідженнях Інституту проблем природокористування та екології НАН України;

- прогнозувати та домагатися виконання комплексних програм ековиховання та освіти людини протягом усього життя; сприяти розв’язанню громадянам положень Оргуської Конвенції, їх права доступ до інформації і правосуддя з питань, що стосуються середовища їх життєдіяльності;

- активно використовувати наукові та організаційні заходи з проведення Дня Довкілля, Всеукраїнського Фестивалю науки, інших для залучення усіх небайдужих до вирішення проблем збереження і відновлення природи рідного краю, у т.ч. на основі створення і функціонування комплексних систем екомоніторингу.

2.            Науковим установам, іншим навчальних закладам, освітянськім установам створювати необхідні умови для формування у молоді творчого ініціативного підходу до вирішення будь-яких завдань, пов’язаних з науковим, економічним, соціальним, гуманітарним розвитком держави, виходу її на передові рубежі у світі; поширювати співпрацю на усіх рівнях.

3.            Висловити подяку оргкомітету конференції за роботу з її підготовки і проведення, а також просити про продовження таких заходів у майбутньому.

 

Прийняті одноголосно на заключному

пленарному засіданні конференції

 

 

 

На засіданнях конференції

 

 

 

 

 


© Інститут проблем природокористування та екології НАН України