ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

«ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»


 

2002 (iншi)

 

Випуск №4

З М І С Т

 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Шапар А.Г., Ємець М.А., Копач П.І., Поліщук С.З., Тяпкін О.К., Хазан В.Б.

Концептуальні положення розробки регіональних стратегій сталого розвитку, їх структури

та принципів ( частина 1, частина 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ЧАСТИНА 2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

РЕГІОНІВ

 

Чуйко А.В., Двоєносенко С.І., Троян Я.Г. Стимулювання ефективного використання

економічного потенціалу території для забезпечення її сталого розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Деркачев Э.А., Огир Л.Б., Шевченко А.А., Колодочка А.М. Эколого-гигиенические

проблемы охраны окружающей среды и здоровья населения и пути их решения . . . . . . .

 

Шапар А.Г., Скрипник О.О. Техногенний парк – елемент екологічної мережі . . . . . . . . . . . .

 

Пасічний Г.В., Сердюк С.М. Динаміка важких металів в ґрунтовому покрову у зв’язку з

техногенним забрудненням навколишнього середовища (на прикладі м. Дніпропетровська) . .

 

Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д. Методичні аспекти дослідження соціального стану на підтопленій території міста Дніпродзержинськ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Долгова Т.И. Преобразование почвенных систем в Приднепровском регионе в результате

применения взрывчатых веществ (на примере Криворожского железорудного бассейна) . . . . .

 

Бобырь Л.Ф., Емец Н.А., Романенко И.И. Оценка экологически допустимых уровней

токсико-химического загрязнения атмосферного воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Крамарев С.М., Яковишина Т.Ф. Комплексный подход к решению проблемы

рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Хомутінін Ю.В., Кашпаров В.О., Жебровська К.І. Критерії згоди при визначенні щільностізабруднення ґрунту 137Сs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Архипенко О.М., Жебровська К.І., Лисиченко Г.В., Фаррахов О.В Оптимізація мережі

комплексного моніторингу довкілля у зоні впливу Південно-Українського енергетичного

комплексу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Беляев Н.Н., Коптилая О.В. Компьютерное моделирование загрязнения окружающей

среды при разливе аммиака  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Плахотник В.М., Лахнова Ю.В. Взаємодія об’єктів залізничного транспорту з

навколишнім середовищем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Гайдидей О.В. Снижение негативного влияния хлорсодержащих пестицидов на окружающую среду путем их комплексной переработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ЧАСТИНА 3. МОЛОДІЖНА СТОРІНКА

(Матеріали Молодіжної наукової конференції “ДОВКІЛЛЯ - ХХІ”)

 

Волошина Н.А., Писанко И.Н., Донченко С.И. Методы линеаризации информации при панорамном мониторинге акваторий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

 

Дорошенко И.И. Воздействие природных явлений на состояние окружающей среды . . . . . .

 

Моргун Є.М. Вміст кадмію, свинцю і міді в атмосферних опадах на території біосферного

заповідника "Асканія-Нова" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Плющев В.В., Савченко В.В. Анализ экологической ситуации в Луганской области в сфере обращения с отходами и пути решения создавшихся проблем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Рубель О.Є. Методологічні основи застосування системного аналізу в

економіко-екологічному прогнозуванні трансформацій водно-болотних угідь . . . . . . . . . . . . . .

 

Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П., Різун В.Б. До питання про живлення крота

європейського в Розточчі і Західному Поділлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шабалин Б.Г., Бережная Д.О. Некоторые аспекты экологически безопасного захоронениявысокоактивных отходов в консервирующих минералоподобных матрицах на основе граната.

 

 

 © Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины