ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

«ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»


 

2015                                        2014

2013                2012                2011                2010                2009                2008                2007

2006                2005               2004                2003                2002                2000                1999

 

Збірник «Екологія і природокористування» заснований у 1998 р. (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №3497 від 29 вересня 1998р.) як періодичне видання для висвітлення наукових результатів теоретичних та прикладних досліджень з актуальних проблем екології, раціонального природокористування, сталого розвитку територій, ресурсозберігаючих технологій, техногенної безпеки.

У збірнику представлені матеріали за рубриками:

- загальні питання екології, природокористування та сталого розвитку;

- природно-ресурсний потенціал території та його раціональне використання;

- екологоорієнтовані та ресурсозберігаючі технології, поводження з відходами;

- моніторинг довкілля, екологічна та техногенна безпека.

Збірник входить до переліку фахових видань ВАК України з технічних наук. Розрахований на наукових, інженерно-технічних працівників, фахівців з екології, техногенної безпеки та управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

Редакційну колегію збірника очолює чл.-кор. НАН України Шапар А.Г. До її складу входять знанні вчені наукових установ і вишів Придніпров’я, серед них 2 члени-кореспонденти НАН України, 10 докторів і 4 кандидати наук, а також іноземні вчені із Казахстану, Німеччини, Росії.

Статті збірника (починаючи з видань 2011 р.) мовою оригіналу є на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в розділі «Наукова періодика України» (http:// www.nbuv.gov.ua/).

На початок 2013 року опубліковано майже 400 статей, із них біля половини – за авторством науковців інституту. Іноземні автори 25 статей представляли Білорусь, Грузію, Ізраїль, Казахстан, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Росію, Узбекистан, Японію.

Матеріали збірника висвітлюють, інноваційні підходи до вирішення складних проблем збалансованого з екологічною складовою сталого розвитку країни. Провідними у цьому плані є статті стосовно сталого розвитку техногенно навантажених регіонів, забезпеченості природними ресурсами, впровадження ресурсозберігаючих і екологоорієнтованих технологій добування корисних копалин, відновлення природного стану басейну р. Дніпро, інші.

Не менш значущими є наукові розробки інституту у напрямках створення і впровадження комплексних систем екомоніторингу усіх  рівнів, вирішення завдань переходу регіонів до сталого розвитку, формування та експлуатації техногенних родовищ залізних і марганцевих руд, біотехнічного відновлення порушених гірничими роботами земель і створення на них природних заказників.

На основі цих матеріалів інститутом розроблені проекти Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини, Концепції переходу України до сталого розвитку, низки нормативних документів для гірничодобувної промисловості; створені і впроваджені новітні технології добування корисних копалин відкритим способом з внутрішнім відвалоутворенням, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки 1999 р., унікальні технології відродження порушених гірничими роботами земель і створення на них заказників (відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки 2008 р.).

У рамках державних програм оздоровлення навколишнього середовища розроблені проекти комплексних систем екомоніторингу для міст Дніпродзержинськ, Жовті Води, удосконалюються такі системи для області і м. Дніпропетровська.

В останні роки інститут за своєї ініціативи виконує наукові роботи щодо сталого функціонування басейну р. Дніпро. Каскад гідроелектростанцій на Дніпрі, створені для них штучні водоймища призвели до зарегульованості стоку ріки і, як наслідок, до зміни річкового водотоку на озерний з усіма негативними наслідками. Такий тип функціонування водойми – це шлях до наступного етапу деградації ріки – її заболочування. Ознаки цього відмічаються по всій акваторії Дніпра (залучення, цвітіння води, зростання площі мілководь з елементами болота та інше) і недалеко той час, коли мілководдя перетворяться у болота.

Про еколого-економічні проблеми басейну р. Дніпро, наукове забезпечення переводу його до сталого функціонування та обґрунтування підходів до їх вирішення йдеться у випусках збірника №№ 13-15 за 2010-2012 рр.

 

 

Правила для авторів (укр. рус.)

 

 

Сторінка знаходиться у подальшій розробці

Автори: Анісімова Л.Б., Дорошенко І.І., Романовський О.А.

 

 

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины