Национальная академия наук Украины

Институт проблем природопользования и экологии


Отдел научно-технической информации

Основные задачи

Научная библиотека

Музей экологии

 


 

Музей екології

 

СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ

 

 

Захоплений скромним, але фундаментальним відображенням в музеї Інституту наукових надбань і прикладних розробок, збагачених естетикою, художнім смаком і душевною теплотою його творців.

Це фрагмент запису у книзі відвідувачів музею видатного вченого  України, директора  Інституту екології Карпат академіка НАН України Голубця М.А.

 

Саме таку мету переслідували вчена рада і керівництво інституту, створюючи музей історії інституту. У рішенні вченої ради від 6 червня 2000р. з цього приводу записано: “Виходячи із необхідності залишити історичну пам'ять про стан розвитку першої в Україні наукової установи з фундаментальних проблем природокористування, екології і сталого розвитку – створити музей екології і відкрити його до 10-річчя інституту”.

Безумовно, таке рішення не було випадковим. З початку роботи інституту поставало питання про необхідність збереження інтелектуальних цінностей не тільки в архівному плані – недоступному для широкого загалу бажаючих з ними ознайомитись, а і в музейному – де є можливість кожному побачити, осмислити, зробити висновки з будь-якого екологічного питання, тобто забезпечити вільний доступ громадян до екологічної інформації (що витікає із рішень Оргуської конвенції для Європи) не де-небудь, а в академічній установі – верхівці наукових знань. Враховувався також виховний і освітянський аспекти в умовах, коли не кожна людина відчуває свою особисту причетність і відповідальність за долю природи, не бачить свого місця у “зеленому” русі.

Але головним було створення історичної хроніки найбільш важливих подій і їх результатів першої наукової установи Академії наук від дня проголошення Незалежності  України. Це був прямий обов’язок і перед державою (Закон України “Про музеї і музейну справу”), і перед Національною академією наук України.

 

Інтер'єр  музею

Особливо приємно, що Ваш молодий колектив знає і цінує історію, дивиться в майбутнє.

Палій В.М., Аксьом С.Д.  Інститут геологічних наук НАН України,

 Яковлєв Є.О.,  Інститут проблем національної безпеки, РНБО України

 

Планшет   музею

Будинок   інститута

Стенд  музею  до 

90-річчя  НАН України

 

Зачарований результатами і ентузіазмом працівників інституту. На цілинному просторі екології України Ви починаєте важливу справу. Тільки через створення екологічної культури, починаючи з школярів і студентів, ми зможемо розраховувати на екологічно чисте життя в Новій Україні.

 чл.-кор. НАН України  Якимчук М.А.

 

Швидко плине час. І якщо з перших кроків не фіксувати подій, не відстежувати їх результати, не накопичувати документів або інших відповідних матеріалів – вони можуть зникнути назавжди. Таку роботу за дорученням адміністрації здійснював відділ науково-технічної інформації.

Від дня заснування Інституту почався  збір матеріалів. Але цілеспрямованим початком формування експонатів музею можна вважати вихід у світ першої монографії інституту  (і першої в Україні з цієї

проблеми) «Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории». Монографія підсумовувала результати напруженої праці  досить молодого колективу у новій сфері науки, яка передбачає участь фахівців різних галузей знань.

 03 квітня 1996 р. Президія НАН України на своєму засіданні  вперше розглянула доповідь інституту “Про розробку стратегії раціонального використання природних ресурсів і сталого еколого-економічного розвитку промислових регіонів” і схвалила її результати.

Інститут почав набирати оберти завдяки узгодженій діяльності усіх підрозділів, високому розумінню важливості поставлених завдань і увазі Академії наук до них.

 

 

 

В  музеї.  Вітальні  адреси

Чергова доповідь інституту як головної організації з цього напряму на засіданні Президії НАН України відбулася 24 червня 1998 р. і була присвячена “Науковим основам підходів щодо обґрунтування критеріїв та показників сталого розвитку різних ландшафтно-кліматичних регіонів України” також отримала позитивну оцінку.

Далі були інші наукові результати, відображені у документах і виданнях.

Закінчувався період накопичення матеріалів  і тому визріло рішення про створення музею до першої значущої дати – 10-річчя інституту.

В музеї інституту.

Голова Дніпропетровської

 облради Ю.Г. Вілкул

В  музеї  інституту.Науковець із

  ШвеціїПонтус Швальне

Ознайомлення із музеєм і інститутом свідчить про плідну роботу співробітників щодо формування загальної стратегії людського розвитку.

 Доктор Г.Фрідлайн (Німеччина)

Доктор Л.Руденко (Україна,

Інститут географії  НАН України).

Одночасно випливало питання – де, кому, як, за чиї кошти створювати музей. Дехто казав, що це зарано, що немає, як кажуть, історичних здобутків, але рішення було прийнято одностайно і беззаперечливо. Створена музейна рада із науковців інституту на чолі з вченим секретарем інституту, адміністрація в особі заст.директора інституту зусиллями всього колективу  за короткий час винайшли і підготували під музей необхідне приміщення,  розробили ескізи і виготовили планшети,  виставкові стелажі,  інформаційні матеріали для кожного планшету, здійснили художнє оформлення всієї експозиції і приміщення музею, зібрали матеріальні експонати  тощо.

 

Науковці  інституту

за  оформленням  музею

Директор інституту

Шапар А.Г.

Ідея, спрямованість, основні розділи і їх наповненість, керівництво всією роботою здійснював директор інституту член-кореспондент НАН України А.Г.Шапар.

На цей період науковці перетворилися в художників, дизайнерів, оздоблювачів, фотографів, літераторів, редакторів, коректорів, істориків -  тобто фахівців, потрібних для цієї справи.

Не вдалося скористатися консультативними послугами Історичного музею ім. Яворницького, інших музеїв міста із-за незвичної для них тематики.

Тому все, що стосується музею, робилося вперше і, як кажуть, з “чистого аркушу”, за власні кошти інституту і його наукових відділів, на ентузіазмі і працелюбності всіх причетних до цієї справи співробітників.

На сьогодні музей має 24 інформаційних планшети і 14 фотопланшетів, 5 виставкових стелажів. Музей устаткований комп'ютером, мультимедійним проектором, відеокамерою і відеоплейєром, цифровим фотоапаратом. При необхідності, бесіди і заняття з відвідувачами музею проводяться у великих і малих залах інституту.

 

Огляд музею надав усвідомлення про складний і досить яскравий науковий шлях установи. Вражає різноплановість і глибина проведених досліджень і впроваджених проектів.

Зав. відділу Криворізького ботанічного саду

НАН України професор Сметана О.М.

 

 

Огляд  фотокартинної  галереї

До 15-ї річниці створення інституту була підготовлена і відкрита в коридорах і на сходових майданчиках усіх поверхів будинку фотокартинна галерея екологічного спрямування, яка увійшла до складу музею.

Музейна експозиція складається із трьох ярусів інформаційних матеріалів: на верхньому ярусі розташовані фотознімки краєвидів  України, як показники еталонного стану природного довкілля: на середньому – деяких потужних промислових підприємств області,  відомих і за її межами (Нікопольський феросплавний завод, високовольтна лінія, кар’єр Кривбасу, ВО “Дніпроазот”, тролейбусний цех ВО “Південмаш”, колись дуже знана дев'ята доменна піч комбінату “Криворіжсталь”), як одні із “творців” екологічних негараздів, і нижче – планшети, що відображують історію створення, становлення і діяльності інституту у напрямах захисту і відтворення природного середовища, екомоніторингу, вирішення проблем переходу регіонів на засади сталого розвитку тощо.

Експонати  музею

Інтер'єр  музею

У виставкових стелажах розміщуються матеріальні експонати, даровані співробітниками і гостями інституту, відвідувачами музею, або отримані від юридичних осіб ( книги, вітальні адреси, дипломи, грамоти, свідоцтва тощо).

 

З великим задоволенням відвідали інститут, ознайомились з картинною галереєю та музеєм. Враження від цього відвідування незабутні. Велика подяка керівникам інституту за надану можливість торкнутися  осередка вирішення екологічних проблем.

Студенти екологомеліоративного факультету дніпропетровського

 державного агроуніверситету.

 

Китайська  делегація  в  музеї

 

Школярі  в  музеї

 

Знакові події в житті інституту музей відзначає підготовкою окремих спеціальних інформаційних планшетів, що виставляються  біля приймальні інституту для широкого ознайомлення з ними. Такі планшети були присвячені 10-річчю і 15-річчю інституту, 90-річчю НАН України, підсумкам міжнародних конференцій,  відкриттю меморіальної дошки Ю.Й.Нестелей  тощо.

 

 

 

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины