Национальная академия наук Украины

Институт проблем природопользования и экологии


Отдел научно-технической информации

Основные задачи

Научная библиотека

Музей экологии

 


 

 

Музей екології

 

ТВОРЧЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Третій блок планшетів дає уявлення про творчі зв’язки інституту, видавничу діяльність, знакові події в житті інститута, його гостей, роботу музею і таке інше.

Видавнича діяльність інституту, подана у відповідному планшеті цього блоку, включає понад 20 монографій, 6 науково-учбових посібників, щорічний збірник наукових праць “Екологія і природокористування”, яких налічується 11 випусків (визнаний ВАК як фахове видання з технічних наук), більше 300 наукових статей. Серед  монографій та учбових посібників такі:

Открытая разработка крутопадающих месторождений с внутренним отвалообразованием /Шапарь А.Г., Лашко В.Т., Романенко А.В.,            Киковка В.Е. – Киев: Наук. думка, 1992. –115с.

Ресурсосбережение в технологических процессах открытой разработки полезных ископаемых /Шапарь А.Г., Краснопольский И.А., Копач П.И. –Киев: Наук. думка, 1992. –152с.

Трубецкой К.Н., Шапарь А.Г.  Малоотходные и ресурсосберегающие технологии при открытой разработке месторождений. – М.:Недра, 1993.-272с. Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории / А.Г.Шапарь , С.З.Полищук, В.В.Антонов, Г.Г.Шматков, А.И.Горовая, Н.П.Грицан, Л.М.Зайцева, П.И.Копач, В.С.Азаров, В.Б.Хазан, Н.В.Кушинов. – Днепропетровск,1996. в 2-х томах. Том 1 –162с, Том 2 –170с.

Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие /А.И.Кораблева, А.Г.Шапарь, Л.В.Гербильский, С.З.Полищук. – Днепропетровск: Проминь, 1997. –142с.

 

 

Бажаємо інституту і музею подальшої роботи у  вихованні молоді.

Учні СШ № 67 м. Дніпропетровська.

 

Експонати  музею

Інтер'єр  музею

 

Ресурсозберігаючі технології видобутку корисних копалин на кар’єрах України / під ред. А.Г.Шапара. –  Київ: Наук. думка, 1998. –92с.

Экологические основы природопользования / Н.П.Грицан, Н.В.Шпак, Г.Г.Шматков, А.Г.Шапарь, А.П.Бабий, Т.Н.Долгова, В.Л.Нестеренко, В.В.Федотов: – Днепропетровск: ИППЭ НАНУ, 1998. –409с.

Методичні підходи до вибору та обґрунтування критеріїв і показників сталого розвитку різних ландшафтних регіонів України / А.Г.Шапар, В.Б.Хазан, М.В.Мажаров, М.В.Кушинов, Я.Я.Сердюк, М.А.Ємець. – Дніпропетровськ: ІППЕ НАНУ, 1999. –98с.

Методичні вказівки з розробки регіональних стратегій сталого розвитку / А.Г.Шапар, М.А.Ємець, П.І.Копач, С.З.Поліщук, О.К.Тяпкін, В.Б.Хазан. – Дніпропетровськ: “Моноліт”, 2003. –131с.

 Стратегія і тактика сталого розвитку /А.Г.Шапар, М.А. Ємець, П.І.Копач та інші. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2004. –313с.

Збірник методичних рекомендацій щодо впровадження еколого-орієнтованих технологій /Під редакцією чл.-кор. НАН України  А.Г.Шапара. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2005.–239с.

Техногенез и кислотные дожди.  П.И.Копач, А.Г.Шапар, В.М.Шварцман. Киев: Наукова думка, 2006. –173с.

Тяпкин О.К. Геофизические методы решения геоэкологических задач. – Днепропетровск: Монолит, 2006. –296с.

Збірник методичних рекомендацій щодо впровадження екологоорієнтованих технологій /Під редакцією А.Г.Шапара. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2005. –240с.

Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних ландшафтних заказників, екологічних коридорів, відновлення екосистем) /А.Г.Шапар, О.О.Скрипник, П.І.Копач та інші. – Дніпрпетровськ: Монолит, 2007. –269с.

Ці та інші книжкові видання інституту, а також їх перелік, анотації, зміст подані у Інформаційно-аналітичному бюлетені, який додається до планшету.

 

Приятно удивлены уютом, гостеприимством и интересной беседой. Узнали много нового и полезного для будущей деятельности.

Студенты-экологи Днепропетровского национального транспортного университета.

 

Відпочинок у відпрацьованому  кар'єрі

 

Науковці  Польщі  в  інституті

 

Інститут плідно співпрацює з редколегіями академічних журналів “Экотехнологии и ресурсосбережение», «Геоінформатика», “Екологія довкілля та безпека життєдіяльності”, «Открытые горные работы» (Російська академія наук).

На планшеті розміщена копія Свідоцтва про державну реєстрацію збірника наукових праць інституту “Екологія і природокористування”.

 

Сердечное спасибо за ознакомление с историей Института, а также с исследованиями в области охраны  окружающей  среды  Днепропетровска. Желаем удачи в реализации программ спасения природы.

Представители  Западночешского  университета  в Пльзене,

Института  биологии  Академии  Польши.

 

Творчі зв’язки інституту, висвітлені у черговому планшеті, характеризують плідну співпрацю з науковими установами і виробничими об'єднаннями України, Росії, Узбекистану. За ці роки виконано біля 500 науково-дослідних робіт на замовлення 70 державних органів,наукових установ, промислових підприємств вказаних країн. Проводиться постійний обмін науковою інформацією, відбуваються  обопільні візити науковців інституту  і представників Російської академії наук. Науковці Країн Співдружності щорічно запрошуються на міжнародні наукові конференції, які проводить інститут.

Группа участников IV международной научно-практической конференции с большим интересом ознакомилась с музеем и др. подразделениями этого важного и ведущего в стране научного учреждения. Вызывает удивление и уважение все увиденное и услышанное- всего-то за 16 лет коллектив сумел сделать такой объем исследований, создать дружный, высококвалифицированный, творческий коллектив.

 

Участники конференции от стран СНГ.

 

Представник  Швеції  у  заказнику  „Візирка

Планшет  музею

 

З Навоїнським гірничо-металургійним комбінатом (Узбекистан) багато років проводяться спільні роботи з удосконалення і застосування прогресивних технологій відкритої розробки родовищ корисних копалин. В музеї демонструються наукові видання комбінату, сувеніри, святкові вітання, дарунки Героя Узбекистану генерального директора комбінату М.І.Кучерського.

 

Дарунки   музею

 

Находясь в музее, приятно ощущать тесную связь между Институтом и Навоинским горно-металлургическим комбинатом (Узбекистан). Об этой связи убедительно говорят многие экспонаты музея.

В.Груцинов, нач. отдела охраны окружающей среды НГМК

 

Свого часу інститут виконував роботи на замовлення ВО “Якуталмаз”, АТ “Північалмаз” і “Поморалмаз”. Зараз інститут приймає участь у Європейському проекті “CLEANSOIL” з нейтралізації шкідливих речовин під виробничими інфраструктурами, в який також входять наукові установи Німеччини, Іспанії, Польщі, Росії, Швеції.

Вчені інституту на запрошення наукових установ Бельгії, Голландії, Іспанії, Канади, Німеччини, США, Франції, Чорногорії, Швейцарії, Шотландії приймали участь у їхніх заходах, обмінювались досвідом роботи.

 

Дослідження  з  міжнародного

 проекту  CLEANSOIL

 

П. Швальбе  з  побажанням  у книзі

  відвідувачів  музею

 

Я убежден, что мы вместе, Украина и Швеция можем решать проблемы окружающей среды в будущем. Также большое спасибо за Вашу гостеприимность!

Понтус Швальбе, Globe Water AB(Швеція)

 

Матеріальна частина музею представлена  подарунками співробітників і гостей інституту. Серед них колекція мінералів, яку збирали науковці інституту під час польових досліджень; пам’ятні медалі, значки, сувеніри, отримані співробітниками під час закордонних візитів; дипломи, грамоти, вітальні адреси на честь знаменних подій; окремі наукові видання і цілі наукові  колекції, серед яких є унікальні (наприклад, “Днепр и его окрестности”, 1901 р. видання).

 

Подарунки   музею

 

Ознайомившись з експозицією музею, висловлюю щире побажання колективу інституту в подальшому науковому успіху та фінансовому процвітанні.

Головний ревізор НАН України  С.К.Овчаренко

 

Музей має відеоролики про наукові здобутки інституту: “Руда – богатство, обернувшееся бедою”, присвячений новітнім технологіям добування  корисних копалин відкритим способом; “Екомоніторинг”, який демонструє схему діяльності системи моніторингу; звіти про міжнародні науково-практичні конференції: “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів”, молодіжної “Довкілля-ХХ1”; відзначення 10-річчя і 15-річчя інституту; урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять Ю.Й.Нестелей.

В музеї демонструються екологічні карти Дніпропетровської області і м. Дніпропетровська, повний набір наукових видань інституту, інші матеріали.

 

Учасники міжнародної  конференції

 

Науковці  знайомляться з  кар'єром

 

Неможливо навіть коротко описати зміст усіх матеріалів інституту в одній статті. Слід лише підтвердити намагання вченої ради і керівництва інституту не залишати поза увагою будь-який епізод із життя колективу для тих, хто буде продовжувати благородну справу збереження і відновлення природного довкілля, прокладати нові наукові шляхи до сталого розвитку рідної  країни. І тут доречно привести фрагмент  запису в книзі відвідувачів музею представників кафедри прикладної екології Криворізького технічного університету:

Музей – це пам'ять про минуле, без якого неможливо розвивати майбутнє. Зібрання цікаве і необхідне інституту, який  вирішує  дуже важливі проблеми сучасності і майбуття.

 

Прекрасный музей, замечательные люди, любящие свое дело.

Л.Зайцева, д.э.н., зав.каф.Академии государственного управления при Президенте Украины

С большим интересом ознакомился с музеем, который становится по настоящему рабочим органом академического института.

Канд.архитектуры, доцент А.Иванов

 

Голова обласної ради Вілкул Ю.Г.

 за  записом  у  книзі  відвідувачів  музею

 

У  великій  залі  інституту

 

Музей став по-справжньому важливим науковим і виховним підрозділом інституту, який з задоволенням відвідують гості інституту, учасники   науково-технічних заходів, студенти, школярі, представники громадських організацій. Серед знаних гостей музею були: Президент НАН України академік Патон Б.Є., керівники і визначні вчені академічних установ:  академіки НАН України Булат А.Ф.,  Голубець М.А., Пилипенко В.В., Півняк Г.Г., Соботович Е.В., члени-кореспонденти  НАН   України 

Гончар А.І., Єфремов Е.І., Павлюк М.І., Пономаренко В.О., Руденко Л.Г., Травлєєв А.П., Тяпкін К.Ф.,  Якимчук М.А., академік Російської академії наук Страхов В.М., чл.-кор. РАН Пєшков О.А.,  академік Академії наук Казахстану Ракішев Б.Р., голова Дніпропетровської обласної ради Вілкул Ю.Г., голова ЦК профспілки металургів і гірників України Казаченко В.І., голова Української екологічної асоціації “Зелений світ” Самойленко Ю.І., інші.

 

Перші заняття студентів у філіях кафедр екологічного спрямування провідних вузів, що діють при інституті, відвідування інституту студентами    інших вузів, школярами, взагалі молоддю починаються з музею. Тут є можливість в концентрованому вигляді показати роль і значення   екологічної науки для пізнання проблем людства у відносинах з природою, втіленням в життя всесвітньої ідеї переходу країн на засади сталого розвитку, роллю кожної людини у збереженні природного довкілля. Серед них є й ті, що вперше чують про складність і необхідність вирішення таких проблем.

Але всі вони вже по-новому починають відноситись до екологічних справ людства і своєї участі у них. Про це свідчать фрагменти записів у книзі музею:

 

Школярі  в  музеї  інституту

 

Планшет  музею

 

Выражаем огромную благодарность институту за сохранение и возрождение красот природы для нас и наших потомков. Постараемся поддержать и передать любовь к природе нашим детям и внукам.

Экономисты-экологи  Национального горного университета.

 

 

 

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины