Новости


 

 

27 березня 2019 року

 

Інститут проблем природокористування та екології НАН України проводить добір кандидатів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача відділу Екологічного нормування.

 

Кваліфікаційні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів за напрямами діяльності Інституту проблем природокористування та екології НАН України.

 

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 

Термін подання документів — до 06.05.2019 року.

 

Дата проведення конкурсу — 08.05.2019 року.

 

Документи подавати (надсилати) на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 6, начальнику відділу кадрів Інституту проблем природокористування та екології НАН України.

 

Посадова особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу та телефони для довідок: начальник відділу кадрів Омельченко Тамара Олександрівна, контактний телефон: (056) 745-30-43, факс: (056) 744-71-92, адреса електронної пошти: ippenanu@ukr.net.

 

Інститут проблем природокористування та екології НАН України. Institute of Problems on Nature Management and Ecology of the NAS of Ukraine. Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 6; електронна адреса: ippenanu@ukr.net; контактний телефон: (056) 745-30-43, факс: (056) 744-71-92.

 

 

На прикінці 2018 року

 

Інститутом видано монографію «Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з навколишнього середовища» під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Шапара А.Г. (передмова, зміст).

 

 

04 липня 2017 року

 

в Інституту відбулося засідання Всеукраїнського круглого столу "Річка Дніпро. Минуле. Сьогодення. Майбутнє.» присвячене Міжнародному дню Дніпра. За його підсумками було сформульовано ЗВЕРНЕННЯ (укр., англ.) учасників заходу до органів ЄС щодо екологічного майбутнього нашої країни та долі її населення.

 

 

18 травня 2016 р.

 

Уточнююча інформація про історію будинку Ю.Й. Нестелей

по вул. Московській, 6

 

В останні роки суспільство все частіше повертається до осмислення та описання своєї історії, про яку не залишилося памяток, або опис її головних подій базується на недостатньо перевірених фактах. Тому дуже важливим є уточнення історичних подій в разі появи нових фактів. Все вищенаведене повязано з публікацією начальником  інформаційного центру МГО «Інститут Україніки» В. Старостіним статті «Дом Нестелей на Московской».

Погоджуючись в основному з викладеним у статті матеріалом треба зауважити що, вона не розкриває всіх етапів часу, а деякі ствердження не відповідають відомим фактам! Враховуючи, що інформація про архітектурні пам’ятники широко використовується при проведені екскурсій, вважаємо за доцільне внести наступні пояснення про долю цього будинку.

Чомусь автор не згадує про існування в будинку евакогоспіталю № 1688 після визволення м. Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників у 1943 р., про що дотепер на будинку зберігається меморіальна табличка. Не відповідає дійсності і останнє речення статті стосовно конфіскації будинку у ЦК КПУ.

Будинок, про який йде мова, ще у 1982 р. був переданий Академії наук УРСР. Спочатку тут було розташовано Відділення Інституту економіки промисловості, з 1988 р. – Відділення проблем природокористування і регіональної економіки, а з 1991 р. – Інститут проблем природокористування та екології Національної академії наук України.

Цей будинок всі попередні роки був у занепаді. В інституті проведено реставраційні роботи будинку та його приміщень, у т.ч. актової зали, добудовано два поверхи на внутрішньому крилі будинку, багато зроблено для увіковічення пам’яті Ю.Й. Нестелей та архітектора будівлі Д.С. Скоробогатова. Про це свідчить встановлена на будинку меморіальна дошка, яку виготовлено на кошти співробітників інституту. В холі першого поверху встановлено настінну дошку з текстом духовного заповіту Ю.Й. Нестелей. В актовій залі розміщено репродукцію портрету Ю.Й. Нестелей зі словами вдячності видатної постаті в історії міста. Оригінал портрету Ю.Й. Нестелей знаходиться у художньому музеї міста. Все це можна побачити, завітавши до інституту.

До речі, у заповіті Юлія Йосипівна просила встановити 10 стипендій (5 - її імені, 5 – її чоловіка - Івана Яковича). На наш погляд, це дуже важлива деталь характеру дворянки-благодійниці.

У холах другого і третього поверху будівлі на Московській (нині Володимира Мономаха) розміщена картинна фото-галерея, яка часто використовується для просвітницької діяльності у сфері екологічного виховання.

В інституті 01 вересня 2012 р. у День знань урочисто відзначено 100-річчя першого дзвінка на навчання у гімназії.

Директор інституту,

член-кореспондент НАН України

А.Г. Шапар

 

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины